ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 0
  • 0
  • 0
กริทร์ ซินมุข
เพศ
ชาย
สังกัด
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
วันเดือนปีเกิด
16 กุมภาพันธ์ 2545
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
กรีฑา กระโดดไกล ชาย 16 ปี ,,,,,,,,,  
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com