ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 3
  • 0
  • 0
สิรินยา สมจิตต์
เพศ
หญิง
สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
วันเดือนปีเกิด
18 เมษายน 2546
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง 14 ปี 00 : 00 : 00 : 00  
กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร หญิง 14 ปี 00 : 00 : 00 : 00  
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร หญิง 14 ปี 00 : 00 : 12 : 77
กรีฑา วิ่ง 200 เมตร หญิง 14 ปี 00 : 00 : 26 : 44
กรีฑา กระโดดสูง หญิง 14 ปี 1.6
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com