ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 1
  • 1
  • 1
คันธรส ชูช่วย
เพศ
หญิง
สังกัด
เทศบาลเมืองพัทลุง
วันเดือนปีเกิด
14 กุมภาพันธ์ 2548
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
เปตอง คู่หญิง 12 ปี ทต.บ้านสวน 1 - 11 ทม.พัทลุง  
เปตอง คู่หญิง 12 ปี ทม.พัทลุง 11 - 0 ทน.ภูเก็ต  
เปตอง คู่หญิง 12 ปี ทม.พัทลุง 11 - 2 ทน.นนทบุรี  
เปตอง คู่หญิง 12 ปี ทม.พัทลุง 11 - 3 ทต.บ้านสวน  
เปตอง คู่หญิง 12 ปี ทม.ชลบุรี 1 - 11 ทม.พัทลุง  
เปตอง บุคคลหญิง 12 ปี ทม.พัทลุง 13 - 7 ทต.โนนสะอาด
เปตอง คู่หญิง 12 ปี ทม.พัทลุง 3 - 13 ทม.มุกดาหาร
เปตอง ทีม 3 คนหญิง 12 ปี ทม.มุกดาหาร 13 - 12 ทม.พัทลุง
เปตอง บุคคลหญิง 12 ปี อบจ.ศรีสะเกษ 12 - 13 ทม.พัทลุง  
เปตอง คู่หญิง 12 ปี ทม.พัทลุง 13 - 3 ทต.เขาน้อย  
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com