ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 0
  • 0
  • 0
พิมลพรรณ เปียกสันเทียะ
เพศ
หญิง
สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
วันเดือนปีเกิด
-
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
เทเบิลเทนนิส บุคคลชาย 18 ปี ทน.นครปฐม 3 - 0 อบจ.พิษณุโลก  
เทเบิลเทนนิส บุคคลชาย 18 ปี อบจ.พิษณุโลก 0 - 3 ทม.ร้อยเอ็ด  
เทเบิลเทนนิส บุคคลชาย 18 ปี ทม.สตูล 3 - 0 อบจ.พิษณุโลก  
เทเบิลเทนนิส บุคคลหญิง 18 ปี อบจ.พิษณุโลก 2 - 3 ทม.บุรีรัมย์  
เทเบิลเทนนิส บุคคลหญิง 18 ปี อบจ.ชลบุรี 0 - 3 อบจ.พิษณุโลก  
เทเบิลเทนนิส บุคคลหญิง 18 ปี ทน.นครปฐม 0 - 3 อบจ.พิษณุโลก  
เทเบิลเทนนิส บุคคลหญิง 18 ปี ทน.ตรัง 0 - 3 อบจ.พิษณุโลก  
เทเบิลเทนนิส บุคคลหญิง 18 ปี อบจ.พิษณุโลก 0 - 3 กรุงเทพมหานคร  
เทเบิลเทนนิส คู่ผสม 18 ปี ทน.นครปฐม 3 - 2 อบจ.พิษณุโลก  
เทเบิลเทนนิส คู่ผสม 18 ปี ทน.ตรัง 0 - 3 อบจ.พิษณุโลก  
เทเบิลเทนนิส คู่ผสม 18 ปี อบจ.พิษณุโลก 0 - 3 ทน.ระยอง  
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com