ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 0
  • 0
  • 0
ภานุภัทร เฟ็นดี้
เพศ
ชาย
สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
วันเดือนปีเกิด
15 กรกฎาคม 2548
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี ทม.สุพรรณบุรี เสมอ อบจ.ชลบุรี  
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี อบจ.ชลบุรี แพ้ ทม.สามพราน  
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี อบจ.ชลบุรี แพ้ ทน.ภูเก็ต  
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี ทต.ทุ่งหลวง แพ้ อบจ.ชลบุรี  
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี อบจ.ชลบุรี ชนะ  
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี อบจ.ชลบุรี แพ้ ทม.ตราด  
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี กรุงเทพมหานคร , อบจ.ชลบุรี , ทต.ทุ่งหลวง , ทต.เลิงนกทา , ทต.แสนสุข , ทน.นครศรีธรรมราช , ทน.ภูเก็ต , ทน.สมุทรสาคร , ทน.สุราษฎร์ธานี , ทน.เชียงใหม่ , ทม.กาฬสินธุ์ , ทม.ตราด , ทม.ทุ่งสง , ทม.ปราจีนบุรี , ทม.สามพราน , ทม.สุพรรณบุรี , ทม.แกนพัฒนา  
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com