ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 0
  • 0
  • 0
ทศภูมิ ผุดมี
เพศ
ชาย
สังกัด
เทศบาลนครภูเก็ต
วันเดือนปีเกิด
22 มีนาคม 2548
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี ทม.ทุ่งสง เสมอ ทน.ภูเก็ต  
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี ทน.ภูเก็ต แพ้ ทม.สุพรรณบุรี  
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี อบจ.ชลบุรี แพ้ ทน.ภูเก็ต  
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี ทน.ภูเก็ต เสมอ ทน.เชียงใหม่  
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี ทม.ตราด แพ้ ทน.ภูเก็ต  
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี ทน.ภูเก็ต แพ้ ทต.เลิงนกทา  
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี กรุงเทพมหานคร , อบจ.ชลบุรี , ทต.ทุ่งหลวง , ทต.เลิงนกทา , ทต.แสนสุข , ทน.นครศรีธรรมราช , ทน.ภูเก็ต , ทน.สมุทรสาคร , ทน.สุราษฎร์ธานี , ทน.เชียงใหม่ , ทม.กาฬสินธุ์ , ทม.ตราด , ทม.ทุ่งสง , ทม.ปราจีนบุรี , ทม.สามพราน , ทม.สุพรรณบุรี , ทม.แกนพัฒนา  
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com