ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 0
  • 0
  • 0
ณภัทร ขันทะวัตร์
เพศ
ชาย
สังกัด
เทศบาลตำบลแสนสุข
วันเดือนปีเกิด
1 สิงหาคม 2548
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี ทต.แสนสุข แพ้ ทน.เชียงใหม่  
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี ทน.นครศรีธรรมราช ชนะ ทต.แสนสุข  
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี ทต.แสนสุข ชนะ ทม.แกนพัฒนา  
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี ทน.สมุทรสาคร ชนะ ทต.แสนสุข  
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี กรุงเทพมหานคร , อบจ.ชลบุรี , ทต.ทุ่งหลวง , ทต.เลิงนกทา , ทต.แสนสุข , ทน.นครศรีธรรมราช , ทน.ภูเก็ต , ทน.สมุทรสาคร , ทน.สุราษฎร์ธานี , ทน.เชียงใหม่ , ทม.กาฬสินธุ์ , ทม.ตราด , ทม.ทุ่งสง , ทม.ปราจีนบุรี , ทม.สามพราน , ทม.สุพรรณบุรี , ทม.แกนพัฒนา  
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com