ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 0
  • 0
  • 0
ธีรศักดิ์ สมานมิตร
เพศ
ชาย
สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
วันเดือนปีเกิด
-
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
เทเบิลเทนนิส บุคคลชาย 18 ปี อบจ.ขอนแก่น 2 - 3 อบจ.ชลบุรี  
เทเบิลเทนนิส บุคคลชาย 18 ปี ทม.สมุทรสงคราม 3 - 1 อบจ.ขอนแก่น  
เทเบิลเทนนิส บุคคลชาย 18 ปี อบจ.ขอนแก่น 3 - 0 ทน.ตรัง  
เทเบิลเทนนิส บุคคลชาย 18 ปี อบจ.เชียงใหม่ 2 - 3 อบจ.ขอนแก่น  
เทเบิลเทนนิส คู่ผสม 18 ปี อบจ.ขอนแก่น 3 - 0 อบจ.เชียงใหม่  
เทเบิลเทนนิส คู่ผสม 18 ปี กรุงเทพมหานคร 3 - 1 อบจ.ขอนแก่น  
เทเบิลเทนนิส คู่ผสม 18 ปี อบจ.ชลบุรี 1 - 3 อบจ.ขอนแก่น  
เทเบิลเทนนิส คู่ผสม 18 ปี อบจ.ขอนแก่น 1 - 3 ทน.นครราชสีมา  
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com