ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 0
  • 0
  • 0
สุพิชญา ธรรมวงค์
เพศ
หญิง
สังกัด
เทศบาลนครเชียงราย
วันเดือนปีเกิด
13 มิถุนายน 2544
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
แบดมินตัน บุคคลหญิง 18 ปี อบจ.ภูเก็ต 0 - 2 ทน.เชียงราย  
แบดมินตัน บุคคลหญิง 18 ปี ทน.เชียงราย 2 - 0 อบจ.นครราชสีมา  
แบดมินตัน บุคคลหญิง 18 ปี ทน.เชียงราย 0 - 2 ทน.อุดรธานี  
แบดมินตัน คู่หญิง 18 ปี ทน.เชียงราย 2 - 0 ทม.กระบี่  
แบดมินตัน คู่หญิง 18 ปี ทน.เชียงราย 2 - 0 อบจ.ภูเก็ต  
แบดมินตัน คู่หญิง 18 ปี ทน.เชียงราย 1 - 2 อบจ.นครราชสีมา  
แบดมินตัน คู่ผสม 18 ปี ทน.เชียงราย 2 - 0 อบจ.สระแก้ว  
แบดมินตัน คู่ผสม 18 ปี ทน.เชียงราย 0 - 2 ทน.อุดรธานี  
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com