ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 0
  • 1
  • 0
ณัฐณิชา ตันสุวรรณ
เพศ
หญิง
สังกัด
เทศบาลนครเชียงราย
วันเดือนปีเกิด
24 สิงหาคม 2544
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
แบดมินตัน บุคคลหญิง 16 ปี อบจ.แพร่ 0 - 2 ทน.เชียงราย  
แบดมินตัน บุคคลหญิง 16 ปี ทน.เชียงราย 0 - 2 กรุงเทพมหานคร  
แบดมินตัน คู่หญิง 16 ปี ทน.เชียงราย 2 - 0 ทม.เพชรบูรณ์  
แบดมินตัน คู่หญิง 16 ปี ทน.เชียงราย 2 - 0 ทน.สุราษฎร์ธานี  
แบดมินตัน คู่ผสม 16 ปี ทน.เชียงราย 2 - 0 ทน.นนทบุรี  
แบดมินตัน คู่ผสม 16 ปี กรุงเทพมหานคร 2 - 1 ทน.เชียงราย  
แบดมินตัน คู่หญิง 16 ปี ทน.เชียงราย 0 - 2 กรุงเทพมหานคร
แบดมินตัน คู่หญิง 16 ปี ทน.เชียงราย 2 - 0 ทม.สุไหงโก-ลก  
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com