ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 0
  • 0
  • 1
กฤตานน ไกรสิทธิ์
เพศ
ชาย
สังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสง
วันเดือนปีเกิด
24 มีนาคม 2549
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี ทม.ทุ่งสง เสมอ ทน.ภูเก็ต  
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี ทม.แกนพัฒนา แพ้ ทม.ทุ่งสง  
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี ทม.ทุ่งสง เสมอ ทม.สุพรรณบุรี  
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี ทม.สามพราน แพ้ ทม.ทุ่งสง  
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี ทน.สุราษฎร์ธานี ชนะ ทม.ทุ่งสง  
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี ทม.ทุ่งสง ชนะ ทน.เชียงใหม่  
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี กรุงเทพมหานคร , อบจ.ชลบุรี , ทต.ทุ่งหลวง , ทต.เลิงนกทา , ทต.แสนสุข , ทน.นครศรีธรรมราช , ทน.ภูเก็ต , ทน.สมุทรสาคร , ทน.สุราษฎร์ธานี , ทน.เชียงใหม่ , ทม.กาฬสินธุ์ , ทม.ตราด , ทม.ทุ่งสง , ทม.ปราจีนบุรี , ทม.สามพราน , ทม.สุพรรณบุรี , ทม.แกนพัฒนา
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com