ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 0
  • 1
  • 1
นิลาวัลย์ ตาท้าว
เพศ
หญิง
สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
วันเดือนปีเกิด
30 ธันวาคม 2543
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร หญิง 18 ปี 00 : 00 : 13 : 40  
กรีฑา กระโดดไกล หญิง 18 ปี 4.67  
ฟุตบอล ทีมหญิง 18 ปี กรุงเทพมหานคร 8 - 0 อบจ.อุบลราชธานี  
ฟุตบอล ทีมหญิง 18 ปี อบจ.อุบลราชธานี 1 - 5 ทม.บุรีรัมย์  
ฟุตบอล ทีมหญิง 18 ปี อบจ.อุบลราชธานี 3 - 1 อบจ.ศรีสะเกษ  
กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก หญิง 18 ปี 10.82
ฟุตบอล ทีมหญิง 18 ปี กรุงเทพมหานคร , อบจ.ศรีสะเกษ , อบจ.อุบลราชธานี , ทม.บุรีรัมย์
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com