ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 0
  • 1
  • 0
พุฒิพงษ์ เติมงาม
เพศ
ชาย
สังกัด
กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีเกิด
2 พฤษภาคม 2544
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
กรีฑา กระโดดไกล ชาย 16 ปี 6.1
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com