ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 0
  • 1
  • 0
สิทธิศักดิ์ ทองสุข
เพศ
ชาย
สังกัด
เทศบาลนครเกาะสมุย
วันเดือนปีเกิด
18 กุมภาพันธ์ 2548
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
หมากรุกไทย บุคคลชาย 12 ปี ทม.ตราด เสมอ ทน.เกาะสมุย  
หมากรุกไทย บุคคลชาย 12 ปี ทน.เกาะสมุย เสมอ ทน.พิษณุโลก  
หมากรุกไทย บุคคลชาย 12 ปี ทต.วัดสิงห์ เสมอ ทน.เกาะสมุย  
หมากรุกไทย บุคคลชาย 12 ปี ทน.ภูเก็ต แพ้ ทน.เกาะสมุย  
หมากรุกไทย บุคคลชาย 12 ปี ทน.เกาะสมุย ชนะ อบจ.ชลบุรี  
หมากรุกไทย บุคคลชาย 12 ปี ทน.เกาะสมุย เสมอ กรุงเทพมหานคร  
หมากรุกไทย บุคคลชาย 12 ปี กรุงเทพมหานคร , อบจ.ชลบุรี , ทต.จันจว้า , ทต.วัดสิงห์ , ทต.หนองแค , ทน.ขอนแก่น , ทน.นครปฐม , ทน.นครศรีธรรมราช , ทน.พิษณุโลก , ทน.ภูเก็ต , ทน.สงขลา , ทน.อุดรธานี , ทน.เกาะสมุย , ทน.เชียงราย , ทม.ชัยภูมิ , ทม.ตราด , ทม.วังน้ำเย็น
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com