ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 0
  • 0
  • 0
ศศิกานต์ มะหิเดช
เพศ
หญิง
สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
วันเดือนปีเกิด
22 สิงหาคม 2546
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
เซปักตะกร้อ ทีมหญิง 16 ปี ทน.นนทบุรี 2 - 0 อบจ.ชลบุรี  
เซปักตะกร้อ ทีมหญิง 16 ปี อบจ.พิษณุโลก 1 - 2 อบจ.ชลบุรี  
เซปักตะกร้อ ทีมหญิง 16 ปี กรุงเทพมหานคร 2 - 0 อบจ.ชลบุรี  
เซปักตะกร้อ ทีมหญิง 16 ปี อบจ.ชลบุรี 0 - 2 อบจ.สงขลา  
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com