ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 1
  • 0
  • 0
สิทธิชัย อ้องสุวรรณ
เพศ
ชาย
สังกัด
เทศบาลเมืองระนอง
วันเดือนปีเกิด
29 กรกฎาคม 2548
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
เทเบิลเทนนิส บุคคลชาย 12 ปี ทม.ระนอง 3 - 1 ทม.ร้อยเอ็ด  
เทเบิลเทนนิส บุคคลชาย 12 ปี ทม.ตราด 0 - 3 ทม.ระนอง  
เทเบิลเทนนิส บุคคลชาย 12 ปี ทม.กำแพงเพชร 0 - 3 ทม.ระนอง  
เทเบิลเทนนิส บุคคลชาย 12 ปี ทม.ระนอง 3 - 1 ทน.ปากเกร็ด  
เทเบิลเทนนิส คู่ชาย 12 ปี ทน.นครราชสีมา 0 - 3 ทม.ระนอง  
เทเบิลเทนนิส คู่ชาย 12 ปี ทม.ระนอง 3 - 0 ทต.ป่าโมก  
เทเบิลเทนนิส คู่ชาย 12 ปี ทน.ภูเก็ต 3 - 0 ทม.ระนอง  
เทเบิลเทนนิส คู่ชาย 12 ปี ทม.ระนอง 0 - 3 กรุงเทพมหานคร  
เทเบิลเทนนิส คู่ผสม 12 ปี ทม.ยโสธร 3 - 2 ทม.ระนอง  
เทเบิลเทนนิส คู่ผสม 12 ปี ทม.ระนอง 3 - 0 ทม.ตราด  
เทเบิลเทนนิส คู่ผสม 12 ปี ทม.บางมูลนาก 3 - 1 ทม.ระนอง  
เทเบิลเทนนิส บุคคลชาย 12 ปี ทม.ตราด 1 - 3 ทม.ระนอง
เทเบิลเทนนิส บุคคลชาย 12 ปี ทม.ระนอง 3 - 1 ทม.บางมูลนาก  
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com