ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 2
  • 1
  • 1
จุฬาลักษ์ มานะกิจ
เพศ
หญิง
สังกัด
เทศบาลนครภูเก็ต
วันเดือนปีเกิด
25 พฤษภาคม 2542
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
เปตอง คู่หญิง 18 ปี ทน.ภูเก็ต 11 - 3 ทม.แม่ฮ่องสอน  
เปตอง คู่หญิง 18 ปี ทน.ภูเก็ต 11 - 6 ทน.นนทบุรี  
เปตอง คู่หญิง 18 ปี ทน.สุราษฎร์ธานี 1 - 11 ทน.ภูเก็ต  
เปตอง คู่หญิง 18 ปี ทน.ภูเก็ต 11 - 3 ทน.นนทบุรี  
เปตอง คู่หญิง 18 ปี ทน.ภูเก็ต 11 - 9 อบจ.สระแก้ว  
เปตอง ชูดติ้ง หญิง 18 ปี ทน.ภูเก็ต 15 - 10 อบจ.ประจวบคีรีขันธ์  
เปตอง บุคคลหญิง 18 ปี อบจ.พิจิตร 12 - 13 ทน.ภูเก็ต
เปตอง คู่หญิง 18 ปี ทน.ภูเก็ต 13 - 6 ทน.อุดรธานี
เปตอง ทีม 3 คนหญิง 18 ปี ทน.ภูเก็ต 9 - 13 อบจ.พิจิตร
เปตอง ชูดติ้ง หญิง 18 ปี ทน.ภูเก็ต 15 - 27 อบจ.ขอนแก่น
เปตอง บุคคลหญิง 18 ปี ทน.ภูเก็ต 13 - 10 ทต.หนองไผ่ล้อม  
เปตอง คู่หญิง 18 ปี ทน.ภูเก็ต 13 - 8 อบจ.เชียงใหม่  
เปตอง ทีม 3 คนหญิง 18 ปี อบจ.ชลบุรี 4 - 13 ทน.ภูเก็ต  
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com