ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 0
  • 0
  • 1
ธีรพัฒน์ แซ่ลิ้ม
เพศ
ชาย
สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
วันเดือนปีเกิด
21 พฤษภาคม 2549
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย 12 ปี 00 : 00 : 50 : 62  
กรีฑา วิ่งผลัด 5 x 80 เมตร ชาย 12 ปี 00 : 00 : 00 : 00  
วอลเลย์บอล ทีมชาย 12 ปี ทม.ชัยภูมิ 1 - 2 อบจ.ชลบุรี  
วอลเลย์บอล ทีมชาย 12 ปี ทม.ร้อยเอ็ด 2 - 0 อบจ.ชลบุรี  
วอลเลย์บอล ทีมชาย 12 ปี กรุงเทพมหานคร 2 - 0 อบจ.ชลบุรี  
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย 12 ปี อบจ.ชลบุรี 2 - 1 ทม.สระแก้ว  
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย 12 ปี อบจ.ชลบุรี 2 - 0 ทม.อรัญญาประเทศ  
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย 12 ปี อบจ.ชลบุรี 2 - 1 ทม.ร้อยเอ็ด  
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย 12 ปี อบจ.ชลบุรี 2 - 0 อบจ.ขอนแก่น  
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย 12 ปี อบจ.ชลบุรี 2 - 0 ทต.บางพลับ  
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย 12 ปี อบจ.ชลบุรี 0 - 2 ทม.ทุ่งสง
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com