ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 0
  • 0
  • 0
ชุตินาถ วิจิตรไทย
เพศ
หญิง
สังกัด
เทศบาลนครแม่สอด
วันเดือนปีเกิด
16 มีนาคม 2547
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร หญิง 14 ปี 00 : 00 : 13 : 36  
กรีฑา วิ่ง 200 เมตร หญิง 14 ปี 00 : 00 : 00 : 00  
กรีฑา วิ่ง 400 เมตร หญิง 14 ปี 00 : 01 : 07 : 41  
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com