ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 0
  • 0
  • 1
กนกวรรณ จันทร์ศรี
เพศ
หญิง
สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
วันเดือนปีเกิด
7 ตุลาคม 2544
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
วอลเลย์บอล ทีมหญิง 16 ปี ทม.ร้อยเอ็ด 1 - 2 อบจ.กาฬสินธุ์  
วอลเลย์บอล ทีมหญิง 16 ปี อบจ.กาฬสินธุ์ 2 - 0 อบจ.พิษณุโลก  
วอลเลย์บอล ทีมหญิง 16 ปี อบจ.พิจิตร 0 - 2 อบจ.กาฬสินธุ์  
วอลเลย์บอล ทีมหญิง 16 ปี อบจ.กาฬสินธุ์ 2 - 0 อบจ.ชลบุรี  
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง 16 ปี ทม.ทุ่งสง 2 - 0 อบจ.กาฬสินธุ์  
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง 16 ปี อบจ.กาฬสินธุ์ 2 - 0 อบจ.แพร่  
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง 16 ปี อบจ.กาฬสินธุ์ 2 - 1 ทน.หาดใหญ่  
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง 16 ปี อบจ.กาฬสินธุ์ 2 - 0 อบจ.สงขลา  
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง 16 ปี อบจ.กาฬสินธุ์ 0 - 2 ทน.ภูเก็ต  
วอลเลย์บอล ทีมหญิง 16 ปี อบจ.กาฬสินธุ์ 0 - 3 ทน.พระนครศรีอยุธยา
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com