ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 1
  • 3
  • 0
ธันยพร คงกล่ำ
เพศ
หญิง
สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
วันเดือนปีเกิด
13 มกราคม 2546
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง 14 ปี 00 : 00 : 50 : 21
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร หญิง 14 ปี 00 : 00 : 12 : 90
กรีฑา วิ่ง 200 เมตร หญิง 14 ปี 00 : 00 : 26 : 45
กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร หญิง 14 ปี 00 : 04 : 17 : 80
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com