ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 0
  • 0
  • 1
กัญญาณัฐ จันทกิจ
เพศ
หญิง
สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
วันเดือนปีเกิด
21 กรกฎาคม 2548
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
เปตอง บุคคลหญิง 12 ปี อบจ.ศรีสะเกษ 12 - 13 ทม.พัทลุง
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com