ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 0
  • 0
  • 1
ณิชกมล ทองนำ
เพศ
หญิง
สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
วันเดือนปีเกิด
2 ตุลาคม 2548
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
ฟุตบอล ทีมหญิง 12 ปี ทต.หนองแค 0 - 1 อบจ.ชลบุรี  
ฟุตบอล ทีมหญิง 12 ปี อบจ.ศรีสะเกษ 7 - 0 อบจ.ชลบุรี  
ฟุตบอล ทีมหญิง 12 ปี กรุงเทพมหานคร 15 - 0 อบจ.ชลบุรี  
ฟุตบอล ทีมหญิง 12 ปี ทต.เลิงนกทา 0 - 2 อบจ.ชลบุรี  
ฟุตบอล ทีมหญิง 12 ปี กรุงเทพมหานคร , อบจ.ชลบุรี , อบจ.ศรีสะเกษ , ทต.หนองแค , ทต.เลิงนกทา
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com