ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 0
  • 0
  • 0
สุวรรณพงศ์ ปาลพันธุ์
เพศ
ชาย
สังกัด
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
วันเดือนปีเกิด
-
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี ทม.สุพรรณบุรี เสมอ อบจ.ชลบุรี  
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี ทน.ภูเก็ต แพ้ ทม.สุพรรณบุรี  
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี ทม.ทุ่งสง เสมอ ทม.สุพรรณบุรี  
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี ทม.สุพรรณบุรี เสมอ ทม.ตราด  
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี ทน.นครศรีธรรมราช ชนะ ทม.สุพรรณบุรี  
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี ทม.สุพรรณบุรี เสมอ ทม.แกนพัฒนา  
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี กรุงเทพมหานคร , อบจ.ชลบุรี , ทต.ทุ่งหลวง , ทต.เลิงนกทา , ทต.แสนสุข , ทน.นครศรีธรรมราช , ทน.ภูเก็ต , ทน.สมุทรสาคร , ทน.สุราษฎร์ธานี , ทน.เชียงใหม่ , ทม.กาฬสินธุ์ , ทม.ตราด , ทม.ทุ่งสง , ทม.ปราจีนบุรี , ทม.สามพราน , ทม.สุพรรณบุรี , ทม.แกนพัฒนา  
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com