ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 0
  • 0
  • 0
มณฑล หิมารัตน์
เพศ
ชาย
สังกัด
เทศบาลเมืองสามพราน
วันเดือนปีเกิด
17 ตุลาคม 2548
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี ทม.สามพราน เสมอ ทม.แกนพัฒนา  
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี อบจ.ชลบุรี แพ้ ทม.สามพราน  
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี ทต.เลิงนกทา เสมอ ทม.สามพราน  
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี ทม.สามพราน แพ้ ทม.ทุ่งสง  
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี ทน.สมุทรสาคร แพ้ ทม.สามพราน  
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี ทม.สามพราน แพ้ ทน.สุราษฎร์ธานี  
หมากฮอสไทย บุคคลชาย 12 ปี กรุงเทพมหานคร , อบจ.ชลบุรี , ทต.ทุ่งหลวง , ทต.เลิงนกทา , ทต.แสนสุข , ทน.นครศรีธรรมราช , ทน.ภูเก็ต , ทน.สมุทรสาคร , ทน.สุราษฎร์ธานี , ทน.เชียงใหม่ , ทม.กาฬสินธุ์ , ทม.ตราด , ทม.ทุ่งสง , ทม.ปราจีนบุรี , ทม.สามพราน , ทม.สุพรรณบุรี , ทม.แกนพัฒนา  
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com