ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 2
  • 0
  • 1
เพียงฤดี เสาสีทอง
เพศ
หญิง
สังกัด
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
วันเดือนปีเกิด
16 พฤษภาคม 2544
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
เปตอง คู่หญิง 16 ปี ทม.สิงห์บุรี 11 - 0 กรุงเทพมหานคร  
เปตอง คู่หญิง 16 ปี ทม.สิงห์บุรี 11 - 2 ทม.มาบตาพุด  
เปตอง คู่หญิง 16 ปี ทม.สิงห์บุรี 11 - 4 ทน.สุราษฎร์ธานี  
เปตอง คู่หญิง 16 ปี ทม.สิงห์บุรี 11 - 5 อบจ.ปทุมธานี  
เปตอง คู่หญิง 16 ปี ทม.กระบี่ 5 - 11 ทม.สิงห์บุรี  
เปตอง บุคคลหญิง 16 ปี ทน.นครปฐม 2 - 13 ทม.สิงห์บุรี
เปตอง คู่หญิง 16 ปี ทม.สิงห์บุรี 13 - 4 ทน.สุราษฎร์ธานี
เปตอง ทีม 3 คนหญิง 16 ปี ทม.สุโขทัยธานี 13 - 8 ทม.สิงห์บุรี
เปตอง บุคคลหญิง 16 ปี ทม.สิงห์บุรี 13 - 9 ทม.พะเยา  
เปตอง คู่หญิง 16 ปี ทม.สิงห์บุรี 13 - 3 อบจ.พัทลุง  
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com