ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 1
  • 1
  • 0
ชูสิทธิ์ วารุกา
เพศ
ชาย
สังกัด
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
วันเดือนปีเกิด
22 มีนาคม 2548
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
เปตอง คู่ชาย 12 ปี ทม.สิงห์บุรี 11 - 5 ทต.แสนสุข  
เปตอง คู่ชาย 12 ปี ทม.สิงห์บุรี 11 - 5 ทม.อรัญญาประเทศ  
เปตอง คู่ชาย 12 ปี ทน.หาดใหญ่ 8 - 11 ทม.สิงห์บุรี  
เปตอง คู่ชาย 12 ปี อบต.ยางซ้าย 7 - 11 ทม.สิงห์บุรี  
เปตอง คู่ชาย 12 ปี ทม.สิงห์บุรี 11 - 8 อบจ.กำแพงเพชร  
เปตอง คู่ชาย 12 ปี ทม.สิงห์บุรี 2 - 11 ทน.ภูเก็ต  
เปตอง ทีม 3 คนชาย 12 ปี ทม.สิงห์บุรี 11 - 4 กรุงเทพมหานคร  
เปตอง ทีม 3 คนชาย 12 ปี ทต.ห้วยโพธิ์ 11 - 4 ทม.สิงห์บุรี  
เปตอง ทีม 3 คนชาย 12 ปี ทม.สิงห์บุรี 11 - 5 กรุงเทพมหานคร  
เปตอง ทีม 3 คนชาย 12 ปี ทต.ห้วยโพธิ์ 4 - 13 ทม.สิงห์บุรี
เปตอง คู่ชาย 12 ปี ทม.สิงห์บุรี 6 - 13 ทน.ภูเก็ต
เปตอง คู่ชาย 12 ปี ทม.สระบุรี 10 - 13 ทม.สิงห์บุรี  
เปตอง ทีม 3 คนชาย 12 ปี ทม.สิงห์บุรี 13 - 0 ทม.สุโขทัยธานี  
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com