ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 0
  • 0
  • 0
สุปรียา แถวสุวรรณ
เพศ
หญิง
สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
วันเดือนปีเกิด
23 กันยายน 2543
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก หญิง 18 ปี 10.23  
กรีฑา ขว้างจักร หญิง 18 ปี ,,,,,,,,,  
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com