ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 0
  • 0
  • 0
กัญญารัตน์ อินทร์ณรงค์
เพศ
หญิง
สังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสง
วันเดือนปีเกิด
6 มีนาคม 2544
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก หญิง 18 ปี 10.01  
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com