ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 1
  • 1
  • 0
เบญญทิพย์ หล้าเชียงของ
เพศ
หญิง
สังกัด
เทศบาลนครนนทบุรี
วันเดือนปีเกิด
15 กันยายน 2547
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
เปตอง ชูดติ้ง หญิง 14 ปี ทน.นนทบุรี 25 - 11 ทม.มุกดาหาร
เปตอง บุคคลหญิง 14 ปี ทน.นนทบุรี 11 - 13 ทม.ตาก
เปตอง บุคคลหญิง 14 ปี ทน.นนทบุรี 13 - 9 ทม.ทุ่งสง  
เปตอง ชูดติ้ง หญิง 14 ปี ทน.นนทบุรี 22 - 9 ทม.ราชบุรี  
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com