ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 0
  • 0
  • 1
รัฐภูมิ ตรีมงคล
เพศ
ชาย
สังกัด
กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีเกิด
5 ตุลาคม 2548
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
เทเบิลเทนนิส บุคคลชาย 12 ปี กรุงเทพมหานคร 3 - 0 ทม.ยโสธร  
เทเบิลเทนนิส บุคคลชาย 12 ปี กรุงเทพมหานคร 3 - 0 ทน.ปากเกร็ด  
เทเบิลเทนนิส บุคคลชาย 12 ปี กรุงเทพมหานคร 3 - 2 ทน.ลำปาง  
เทเบิลเทนนิส บุคคลชาย 12 ปี กรุงเทพมหานคร 1 - 3 ทม.ตราด  
เทเบิลเทนนิส คู่ผสม 12 ปี กรุงเทพมหานคร 3 - 0 ทน.เชียงใหม่  
เทเบิลเทนนิส คู่ผสม 12 ปี กรุงเทพมหานคร 3 - 0 ทม.สองพี่น้อง  
เทเบิลเทนนิส คู่ผสม 12 ปี กรุงเทพมหานคร 3 - 0 อบจ.นครราชสีมา  
เทเบิลเทนนิส คู่ผสม 12 ปี ทน.ระยอง 0 - 3 กรุงเทพมหานคร  
เทเบิลเทนนิส คู่ผสม 12 ปี ทม.บางมูลนาก 3 - 1 กรุงเทพมหานคร
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com