ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 0
  • 0
  • 0
กิจติมา ไสวงาม
เพศ
หญิง
สังกัด
เทศบาลนครสมุทรปราการ
วันเดือนปีเกิด
11 มิถุนายน 2547
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
วอลเลย์บอล ทีมหญิง 14 ปี ทน.สมุทรปราการ 0 - 2 ทม.ปราจีนบุรี  
วอลเลย์บอล ทีมหญิง 14 ปี ทน.สุราษฎร์ธานี 2 - 0 ทน.สมุทรปราการ  
วอลเลย์บอล ทีมหญิง 14 ปี กรุงเทพมหานคร 2 - 0 ทน.สมุทรปราการ  
วอลเลย์บอล ทีมหญิง 16 ปี ทม.หนองคาย 2 - 0 ทน.สมุทรปราการ  
วอลเลย์บอล ทีมหญิง 16 ปี ทน.สมุทรปราการ 0 - 2 อบจ.สระแก้ว  
วอลเลย์บอล ทีมหญิง 16 ปี ทน.สมุทรปราการ 0 - 2 อบจ.ชลบุรี  
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com