ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 0
  • 0
  • 1
สุพัตตา แซ่เตียว
เพศ
ชาย
สังกัด
เทศบาลนครนนทบุรี
วันเดือนปีเกิด
9 กรกฎาคม 2542
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง 18 ปี 00 : 00 : 52 : 29  
กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก หญิง 18 ปี 6.73  
กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร หญิง 18 ปี 00 : 04 : 25 : 93
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com