ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมฝ่ายพิธีการและการแสดงเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐
24 พฤษภาคม 2560

วันที่ (๒๔ พ.ค.๖๐) เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานการประชุมฝ่ายพิธีการและการแสดงเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมด้วยนางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดเทศบาลนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูสังกัดเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต ชั้น ๗

ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com