ภาพกิจกรรมจาก facebook
เจ้าบ้านน้อยพาเหวน เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมือง
ทีมงานเจ้าบ้านน้อยพาเหวน พาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองกับโปรแกรมกิจกรรมนำเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมือง การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 35 “นครภูเก็ตเกมส์” ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2560 --------------------------------------- รอบเช้า เวลา 09.00 – 11.00 น. โปรแกรมที่ 1 “สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชม - เดินทางจากพื้นที่โรงยิม 4,000 ที่นั่ง - ชมและรับฟังข้อมูลศาลเจ้ากิ่วเทียนเก้ง สะหานพิน - เช็คอินแลนมาร์คสู่เมืองเก่า ณ ลานฮ่ายเหล็ง - ชมประวัติ “เล่าเรื่องวิถีชาวบาบ๋าภูเก็ต” ณ พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ - สักการะศาลเจ้าเก่าแก่ประจำตระกูลแซ่ตัน ณ ศาลเจ้าแสงธรรม - สัมผัสบรรยากาสความงดงามสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส วัฒนธรรมอาหาร โดยถ่ายทอด ลักษณะเด่นหรือสีของอาหาร ขนม บนฝาผนังอาคาร(Food Art Old Town F.A.T.Phuket) - เลือกซื้อของฝาก อาทิ ผ้าปาเต๊ะ / ขนมพื้นเมือง ฯลฯ - เดินทางกลับ รอบบ่ายเวลา 14.00 – 16.00 น. โปรแกรมที่ 2 “เดินเมืองเก่าเล่าเรื่องเมือง - ออกเดินทางจากพื้นที่โรงยิม4,000 ที่นั่ง - เยี่ยมชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวบาบ๋าภูเก็ต ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทหัว (ค่าเข้าชม 20 บาท / คน) - สัมผัสบรรยากาศความงามสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส ชมวัฒนธรรมอาหาร โดยถ่ายทอด ลักษณะเด่นหรือสีของอาหาร ขนม บนฝาผนังอาคาร(Food Art Old Town F.A.T.Phuket) - เลือกซื้อของฝาก อาทิ ผ้าปาเต๊ะ / ขนมพื้นเมือง ฯลฯ - เช็คอินแลนมาร์คสู่เมืองเก่า ณ ลานฮ่ายเหล็ง - ชมบรรยากาศตัวเมืองภูเก็ตบนเขารัง - เดินทางกลับ หมายเหตุกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
(ภาพกิจกรรมจาก facebook)
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com