โปรแกรมเที่ยวเขตเมืองภูเก็ต

โปรแกรมกิจกรรมนำเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมือง

งานการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 35  “นครภูเก็ตเกมส์”

ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2560

"---------------------------------------"

 
 

รอบเช้า เวลา 09.00 – 11.00 น.

โปรแกรมที่ 1  “สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชม

 

 

 

     - เดินทางจากพื้นที่โรงยิม 4,000 ที่นั่ง

     - ชมและรับฟังข้อมูลศาลเจ้ากิ่วเทียนเก้ง สะหานพิน

     - เช็คอินแลนมาร์คสู่เมืองเก่า ณ ลานฮ่ายเหล็ง

     - ชมประวัติ “เล่าเรื่องวิถีชาวบาบ๋าภูเก็ต” ณ พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ 

     - สักการะศาลเจ้าเก่าแก่ประจำตระกูลแซ่ตัน ณ ศาลเจ้าแสงธรรม

     - สัมผัสบรรยากาสความงดงามสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส วัฒนธรรมอาหาร โดยถ่ายทอด       ลักษณะเด่นหรือสีของอาหาร ขนม บนฝาผนังอาคาร(Food Art Old Town F.A.T.Phuket)

     - เลือกซื้อของฝาก อาทิ ผ้าปาเต๊ะ / ขนมพื้นเมือง ฯลฯ

     - เดินทางกลับ

 

 
 

รอบบ่ายเวลา 14.00 – 16.00 น.

โปรแกรมที่ 2 “เดินเมืองเก่าเล่าเรื่องเมือง

  

 

 

     - ออกเดินทางจากพื้นที่โรงยิม4,000 ที่นั่ง

     - เยี่ยมชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวบาบ๋าภูเก็ต ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทหัว (ค่าเข้าชม 20 บาท / คน)

     สัมผัสบรรยากาศความงามสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส ชมวัฒนธรรมอาหาร โดยถ่ายทอด       ลักษณะเด่นหรือสีของอาหาร ขนม บนฝาผนังอาคาร(Food Art Old Town F.A.T.Phuket)

     - เลือกซื้อของฝาก อาทิ ผ้าปาเต๊ะ / ขนมพื้นเมือง ฯลฯ

     - เช็คอินแลนมาร์คสู่เมืองเก่า ณ ลานฮ่ายเหล็ง

     - ชมบรรยากาศตัวเมืองภูเก็ตบนเขารัง

     - เดินทางกลับ

หมายเหตุกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com