ประเภทกีฬา
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบชิงชนะเลิศ   ระดับประเทศ  ครั้งที่  35
***********************************************
1. กรีฑา   แบ่งออกเป็น  4  รุ่น  คือ          
  1.1 รุ่นอายุ   12 ปี  ชาย/หญิง 1.2 รุ่นอายุ   14  ปี  ชาย/หญิง
    1) วิ่ง 60 เมตร   1) วิ่ง 100 เมตร
    2) วิ่ง 80 เมตร   2) วิ่ง 200 เมตร
    3) วิ่ง 100 เมตร   3) วิ่ง 400 เมตร
    4) วิ่ง 200 เมตร   4) วิ่งผลัด 4x100 เมตร
    5) วิ่งผลัด 4x100 เมตร   5) วิ่งผลัด 4x400 เมตร
    6) วิ่งผลัด 5x80 เมตร   6) กระโดดไกล  
    7) วิ่งผลัด 8x50 เมตร   7) กระโดดสูง  
    8) กระโดดไกล     8) ทุ่มน้ำหนัก    
    9) กระโดดสูง     9) ขว้างจักร    
                     
  1.3 รุ่นอายุ   16  ปี  ชาย/หญิง 1.4 รุ่นอายุ   18  ปี  ชาย/หญิง
    1) วิ่ง 100 เมตร   1) วิ่ง 100 เมตร
    2) วิ่ง 200 เมตร   2) วิ่ง 200 เมตร
    3) วิ่ง 400 เมตร   3) วิ่ง 400 เมตร
    4) วิ่ง 800 เมตร   4) วิ่ง 800 เมตร
    5) วิ่ง 1,500 เมตร   5) วิ่ง 1,500 เมตร
    6) วิ่ง 3,000 เมตร   6) วิ่ง 3,000 เมตร (หญิง)
    7) วิ่งผลัด 4x100 เมตร   7) วิ่ง 5,000 เมตร (ชาย)
    8) วิ่งผลัด 4x400 เมตร   8) วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร (หญิง)
    9) วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร (หญิง) 9) วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร (ชาย)
    10) วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร (ชาย) 10) วิ่งผลัด 4x100 เมตร
    11) กระโดดสูง     11) วิ่งผลัด 4x400 เมตร
    12) กระโดดไกล     12) กระโดดสูง  
    13) เขย่งก้าวกระโดด     13) กระโดดไกล  
    14) ทุ่มน้ำหนัก       14) เขย่งก้าวกระโดด  
    15) ขว้างจักร       15) ทุ่มน้ำหนัก    
              16) ขว้างจักร    
              17) พุ่งแหลน    
                     
  1.5  วิ่งมินิมาราธอน  10  กิโลเมตร   รุ่นอายุ  15   ปี ขึ้นไป  (ชาย/หญิง)
                     
2. ฟุตบอล   แบ่งออกเป็น  4  รุ่น  คือ          
  2.1 รุ่นอายุ   12, 14, 16, 18 ปี  ชาย/หญิง      
  2.2 ประเภทการแข่งขัน            
     ประเภททีมชาย            
     ประเภททีมหญิง            
                     
3. ฟุตซอล   แบ่งออกเป็น  4  รุ่น  คือ          
  3.1 รุ่นอายุ   12, 14, 16, 18 ปี  ชาย/หญิง      
  3.2 ประเภทการแข่งขัน            
     ประเภททีมชาย            
     ประเภททีมหญิง            
                     
4. วอลเลย์บอลในร่ม    แบ่งออกเป็น  4  รุ่น  คือ      
  4.1 รุ่นอายุ   12, 14, 16, 18 ปี  ชาย/หญิง      
  4.2 ประเภทการแข่งขัน            
     ประเภททีมชาย            
     ประเภททีมหญิง            
                     
5. วอลเลย์บอลชายหาด    แบ่งออกเป็น  4  รุ่น  คือ    
  5.1 รุ่นอายุ   12, 14, 16, 18 ปี  ชาย/หญิง      
  5.2 ประเภทการแข่งขัน            
     ประเภททีมชาย            
     ประเภททีมหญิง            
                     
6 เซปักตะกร้อ    แบ่งออกเป็น  4  รุ่น  คือ        
  6.1 รุ่นอายุ   12, 14, 16, 18 ปี  ชาย/หญิง      
  6.2 ประเภทการแข่งขัน            
     ประเภททีมชาย            
     ประเภททีมหญิง            
                     
7. เปตอง    แบ่งออกเป็น  4  รุ่น  คือ          
  7.1 รุ่นอายุ   12, 14, 16, 18 ปี  ชาย/หญิง      
  7.2 ประเภทการแข่งขัน            
     ประเภทบุคคล  (ชาย/หญิง)          
     ประเภททีม  (ชาย/หญิง)          
     ประเภททีม  3 คน  (ชาย/หญิง)          
     ประเภทชูดติ้ง   (ชาย/หญิง)          
                     
                     
8. แบดมินตัน    แบ่งออกเป็น  4  รุ่น  คือ        
  8.1 รุ่นอายุ   12, 14, 16, 18 ปี  ชาย/หญิง      
  8.2 ประเภทการแข่งขัน            
     ประเภทบุคคล  (ชาย/หญิง)          
     ประเภทคู่       (ชาย/หญิง)          
     ประเภทคู่ผสม  (ชาย/หญิง)           
                     
9. เทเบิลเทนนิส    แบ่งออกเป็น  4  รุ่น  คือ        
  9.1 รุ่นอายุ   12, 14, 16, 18 ปี  ชาย/หญิง      
  9.2 ประเภทการแข่งขัน            
     ประเภทบุคคล  (ชาย/หญิง)          
     ประเภทคู่       (ชาย/หญิง)          
     ประเภทคู่ผสม  (ชาย/หญิง)          
                     
10. หมากรุกไทย    แบ่งออกเป็น  4  รุ่น  คือ        
  10.1 รุ่นอายุ   12, 14, 16, 18 ปี  ชาย/หญิง      
  10.2 ประเภทการแข่งขัน            
     ประเภทบุคคล  (ชาย/หญิง)          
                     
11. หมากฮอสไทย    แบ่งออกเป็น  4  รุ่น  คือ      
  11.1 รุ่นอายุ   12, 14, 16, 18 ปี  ชาย/หญิง      
  11.2 ประเภทการแข่งขัน            
     ประเภทบุคคล  (ชาย/หญิง)          
                     

 ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com