ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 แฟกซ์ 0-7621-3374
E-mail : info@nakornphuketgames.com

 

รายชื่อผู้ดูแลเว็บไซต์

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

รอบชิงชนะเลิศ   ระดับประเทศ  ครั้งที่ 35  ประจำปีการศึกษา 2560  "นครภูเก็ตเกมส์"

ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม  2560  ณ จังหวัดภูเก็ต

 

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

อีเมล์

เบอร์โทร

1

 นางสาวสิริสกุล         เพ็ชรขัน

sirisakoon@gmail.com

087-4191015

2

 นางสาวเกษวลี          สุวรรณมณี

katewalee.su@gmail.com

081-3977233

3

 นางสาววรางคณา     พรมมี   

ople-puket@hotmail.com

081-6992708

4

 นางสาวซัลมา           สามารถ

sunsuncompk@gmail.com

089-6450833

5

 นางสาวเรืองสิริ         อยู่หมุ่ย

talabtab.1530@gmail.com

084-0588702

6

 นางสาวปิยาพัสตร์    ปาไหน

aumcompk@gmail.com

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com