ติดต่อผู้ประสานงานกีฬา
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 แฟกซ์ 0-7621-3374
E-mail : info@nakornphuketgames.com

 

รายชื่อผู้ประสานงาน

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

รอบชิงชนะเลิศ   ระดับประเทศ  ครั้งที่ 35  ประจำปีการศึกษา 2560  "นครภูเก็ตเกมส์"

ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม  2560  ณ จังหวัดภูเก็ต

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทร

1

กรีฑา 

 

 

 

 นางวิสา           จรัญชวนะเพท

ผอ. ร.ร.เทศบาลบ้านบางเหนียว

086-9510136

 

 นายเชิดศักดิ์     เพชรา

     รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลบ้านบางเหนียว

               081-4773298

2

กีฬาฟุตบอล, ฟุตซอล  

 

 

 

นายวินัย       สุริยปราการ

ผอ.ร.ร.เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์

081-8932207

 

นางสาวอารี     หนูฉ้ง

รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์

089-7355925

3

กีฬาวอลเลย์บอลในร่ม, วอลเลย์ชายหาด

 

 

 

นายวิโรจน์     คำเกลี้ยง

ผอ. ร.ร.เทศบาลเมืองภูเก็ต

084-1984949

 

นายปราโมทย์     แตงแก้ว

รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลเมืองภูเก็ต

086-2717099

4

กีฬาเซปักตะกร้อ   

 

 

 

นายวิรัชต์     จำปาทอง

ผอ. ร.ร.เทศบาลพิบูลสวัสดี

086-9415746

 

นายณัฐวุฒิ     มาจันทึก

รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลพิบูลสวัสดี

081-5359868

5

กีฬาเปตอง

นักสันทนาการชำนาญการ

086-6866599

 

นายสมชาย     พิทักษ์ฉนวน

นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น

081-5367935

 

นายยงยุทธ     อุ่นนุช

นักสันทนาการชำนาญการ

086-6866599

6

กีฬาแบดมินตัน  

 

 

 

นางรัชนี     โภชนาธาร

ผอ. ร.ร.เทศบาลวัดขจรรังสรรค์

081-2718094

 

นายดิเรกฤทธิ์     ยุเหล็ก

ครูผู้ช่วย ร.ร.เทศบาลวัดขจรรังสรรค์

080-5469281

7

กีฬาเทเบิลเทนนิส   

 

 

 

นางปัญจาภรณ์      ตันทนิส

ผอ. ร.ร.เทศบาลบ้านสามกอง

089-1136921

 

นางสาวนันทนพร    ทองดี

รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลบ้านสามกอง

094-6561117

8

กีฬาหมากรุกไทย, หมากฮอส  

 

 

 

นางธนวรรณ      อารีย์พงค์

ผอ. ร.ร.อนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต

080-1208585

 

น.ส.ปาล์มวรรณ    อินจันทร์

รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต

081-5380759

 

ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com