ติดต่อผู้ประสานงานส่วนกลาง
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 แฟกซ์ 0-7621-3374
E-mail : info@nakornphuketgames.com

รายชื่อผู้ประสานงาน

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

รอบชิงชนะเลิศ   ระดับประเทศ  ครั้งที่ 35  ประจำปีการศึกษา 2560  "นครภูเก็ตเกมส์"

ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม  2560  ณ จังหวัดภูเก็ต

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทร

1

 นางสาวชุติมา     สนิทเปรม

รองปลัดเทศบาลนครภูเก็ต

081-8937733

2

 นายสมชาย        พิทักษ์ฉนวน นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น

081-5367935

3

 นายยงยุทธ         อุ่นนุช

นักสันทนาการชำนาญการ

086-6866599

ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com