ลงทะเบียนการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560