โปรแกรมการแข่งขัน
  •  
ค้นพบ เปตอง 6 ธ.ค. 60    28 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม ดูผล
6 ธ.ค. 60 13:00 เปตอง 16 ปี
ชูดติ้ง ชาย
ทน.นนทบุรี vs อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 13:00 เปตอง 16 ปี
ชูดติ้ง ชาย
ทน.ภูเก็ต vs ทม.สิงห์บุรี แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 13:00 เปตอง 16 ปี
ชูดติ้ง ชาย
อบจ.อุตรดิตถ์ vs อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 13:00 เปตอง 16 ปี
ชูดติ้ง ชาย
อบจ.ร้อยเอ็ด vs กรุงเทพมหานคร แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 13:00 เปตอง 18 ปี
ชูดติ้ง ชาย
ทน.ภูเก็ต vs ทน.สมุทรปราการ แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 13:00 เปตอง 18 ปี
ชูดติ้ง ชาย
อบจ.ชัยภูมิ vs ทม.สุโขทัยธานี แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 13:00 เปตอง 18 ปี
ชูดติ้ง ชาย
ทม.ขลุง vs ทน.ยะลา แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 13:00 เปตอง 18 ปี
ชูดติ้ง ชาย
อบจ.ขอนแก่น vs อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 13:00 เปตอง 16 ปี
ชูดติ้ง หญิง
อบจ.พัทลุง vs ทม.ตราด แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 13:00 เปตอง 16 ปี
ชูดติ้ง หญิง
ทน.อุดรธานี vs อบจ.ชัยภูมิ แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 13:00 เปตอง 16 ปี
ชูดติ้ง หญิง
ทม.กำแพงเพชร vs อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 13:00 เปตอง 18 ปี
ชูดติ้ง หญิง
ทน.ภูเก็ต vs อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 13:00 เปตอง 16 ปี
ชูดติ้ง หญิง
ทม.ตาก vs กรุงเทพมหานคร แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 13:00 เปตอง 18 ปี
ชูดติ้ง หญิง
อบจ.ขอนแก่น vs อบจ.ชลบุรี แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 13:00 เปตอง 18 ปี
ชูดติ้ง หญิง
อบจ.อุดรธานี vs ทน.แม่สอด แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 13:00 เปตอง 18 ปี
ชูดติ้ง หญิง
อบจ.นครราชสีมา vs อบจ.ปราจีนบุรี แปดทีม สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 14:30 เปตอง 16 ปี
ชูดติ้ง หญิง
อบจ.พัทลุง vs อบจ.ชัยภูมิ รองชนะเลิศ สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 14:30 เปตอง 16 ปี
ชูดติ้ง ชาย
อบจ.อุตรดิตถ์ vs อบจ.ร้อยเอ็ด รองชนะเลิศ สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 14:30 เปตอง 16 ปี
ชูดติ้ง ชาย
ทน.นนทบุรี vs ทม.สิงห์บุรี รองชนะเลิศ สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
6 ธ.ค. 60 14:30 เปตอง 18 ปี
ชูดติ้ง ชาย
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ vs ทน.ยะลา รองชนะเลิศ สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
ไปที่หน้า
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com