โปรแกรมการแข่งขัน
  •  
ค้นพบ แบดมินตัน    320 รายการ
วันที่แข่ง เวลา ประเภท สังกัด รอบ สนาม ดูผล
2 ธ.ค. 60 09:00 แบดมินตัน 12 ปี
คู่ผสม คู่ที่ 1
ทน.อุดรธานี vs ทม.บางบัวทอง คัดเลือก อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
2 ธ.ค. 60 09:00 แบดมินตัน 12 ปี
บุคคลหญิง คู่ที่ 1
ทม.ลำพูน vs ทม.ทุ่งสง คัดเลือก อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
2 ธ.ค. 60 09:00 แบดมินตัน 12 ปี
บุคคลชาย คู่ที่ 1
อบต.ทรายขาว vs ทน.นครศรีธรรมราช คัดเลือก อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
2 ธ.ค. 60 09:00 แบดมินตัน 12 ปี
คู่หญิง คู่ที่ 1
ทม.ทุ่งสง vs คัดเลือก อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
2 ธ.ค. 60 09:25 แบดมินตัน 12 ปี
คู่ชาย คู่ที่ 1
ทม.เลย vs ทน.ขอนแก่น คัดเลือก อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
2 ธ.ค. 60 09:25 แบดมินตัน 14 ปี
คู่ผสม คู่ที่ 1
ทน.อุดรธานี vs ทน.ภูเก็ต คัดเลือก อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน