•  
   รายการ
เซปักตะกร้อ
รุ่นอายุ 12 ปี   ทีมชาย   คัดเลือก
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 09:00 น.   อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน