•  
   รายการ
กรีฑา
รุ่นอายุ 12 ปี   วิ่ง 200 เมตร หญิง   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 16:40 น.   สนามกีฬาสุระกุล
ช่องวิ่ง นักกีฬา
1
6001 ภัทราภรณ์ เดชานนท์ กรุงเทพมหานคร
2
3095 จุฑารัตน์ ช่วยผักแว่น เทศบาลนครนครราชสีมา
3
4020 เบญญาภา บูรณะสินกวินกุล เทศบาลนครเกาะสมุย
มณีรัตน์ จำรูญรัตน์ เทศบาลนครภูเก็ต
กัญญาภัค อยู่ประพันธ์ เทศบาลนครนนทบุรี
สุฐิตา สุขพร้อม เทศบาลนครนครปฐม
สุวารีย์ ประเสริฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
สุธาศินี กำเนิดคุณ เทศบาลนครสมุทรสาคร
อรปรียา ยวงคำ เทศบาลเมืองลำพูน
ธัญวรัชน์ อยู่รัตนวารินทร์ เทศบาลเมืองน่าน
ภัทรพรรณ พรมชัยสูรย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อัญชลี จินโน เทศบาลเมืองพัทลุง
ธัญญลักษณ์ ขาวสุด เทศบาลเมืองพัทลุง
สาธิดา ถือชัย เทศบาลเมืองสุรินทร์
ปัณฑ์ณิกา คงคำ เทศบาลนครแม่สอด
กุลธิดา ดิษฐ์รักษ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
พรรษนันท์ เอกปัจชา เทศบาลนครแหลมฉบัง
ภัทราวดี เฉียงเหนือ เทศบาลเมืองศรีราชา
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com