•  
เซปักตะกร้อ
รุ่นอายุ 14 ปี   ทีมหญิง   คัดเลือก
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 09:00 น.   อาคารกีฬา 3 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
ผลอย่างเป็นทางการ
อบจ.ชลบุรี
2
ทม.หลังสวน
0