•  
กรีฑา
รุ่นอายุ 18 ปี   วิ่ง 200 เมตร ชาย   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 17:50 น.   สนามกีฬาสุระกุล
ผลอย่างเป็นทางการ
ช่องวิ่ง นักกีฬา สถิติ
( hh:mm:ss:s )
อันดับ
(Rank)
หมายเหตุ
1
2284 ธิปธเนศ ศรีภา เทศบาลนครนนทบุรี
00 : 00 : 21 : 69 1 ทอง
2
3407 เสกสรร เสนคราม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
00 : 00 : 21 : 92 2 เงิน
3
3351 ณรงกรณ์ คงสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
00 : 00 : 22 : 00 3 ทองแดง
ศุภกิต บัวดี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
00 : 00 : 00 : 00 4 -
นัฎทีทร เกตุการณ์ เทศบาลเมืองขลุง
00 : 00 : 00 : 00 5 -
สหชาติ คล้ายอุดม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
00 : 00 : 00 : 00 6 -
วัชรพงษ์ พงเพา เทศบาลนครนครปฐม
00 : 00 : 00 : 00 7 -
ศิระ สิงห์โนนตาด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
00 : 00 : 00 : 00 8 -
เจษฎากร ขาวสมุทร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
00 : 00 : 00 : 00 9 -
พงษกร ศรีแสง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
00 : 00 : 00 : 00 10 -
ณัฐดนัย ฉิมพิทักษ์ เทศบาลนครภูเก็ต
00 : 00 : 00 : 00 11 -
ธนา เฉิดฉาย เทศบาลนครภูเก็ต
00 : 00 : 00 : 00 12 -
ธนิต เฉิดฉาย เทศบาลนครภูเก็ต
00 : 00 : 00 : 00 13 -
ปรปรัชญ์ บุญยเกตุ เทศบาลนครภูเก็ต
00 : 00 : 00 : 00 14 -
ศุภณัติ ใจดี เทศบาลนครภูเก็ต
00 : 00 : 00 : 00 15 -
ศรัณวิชญ์ พิงแพ เทศบาลนครภูเก็ต
00 : 00 : 00 : 00 16 -
กฤตพัฒน์ ชัชวาลศิลาชัย เทศบาลนครภูเก็ต
00 : 00 : 00 : 00 17 -
เกริกพล เมืองมีศรี เทศบาลนครภูเก็ต
00 : 00 : 00 : 00 18 -
ชนินทร์ ปรีชา เทศบาลนครภูเก็ต
00 : 00 : 00 : 00 19 -
กรวิทย์ ศรีพุฒ เทศบาลนครภูเก็ต
00 : 00 : 00 : 00 20 -
ชัชชัย ชูเชิด เทศบาลนครภูเก็ต
00 : 00 : 00 : 00 21 -
สมประสงค์ ปิ่นแก้ว เทศบาลนครภูเก็ต
00 : 00 : 00 : 00 22 -
วงศทร พลสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
00 : 00 : 00 : 00 23 -
โชคทวี วรรณา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
00 : 00 : 00 : 00 24 -
กิตติศักดิ์ ไชยประเสริฐ เทศบาลนครนครราชสีมา
00 : 00 : 00 : 00 25 -
ธนวัฒน์ ไสเกื้อ กรุงเทพมหานคร
00 : 00 : 00 : 00 26 -
สราวุธ เล่ายิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
00 : 00 : 00 : 00 27 -
ธีรภัทร์ กันอ่วม เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
00 : 00 : 00 : 00 28 -
อัมพุ ปั้นตระกูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
00 : 00 : 00 : 00 29 -
Remark:
DNS - Did not Start
DNF - Did not Finish
Q - Qualified by place
q - Qualified by time
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DQ - Disqualified
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com