•  
กรีฑา
รุ่นอายุ 16 ปี   วิ่ง 1500 เมตร หญิง   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 16:10 น.   สนามกีฬาสุระกุล
ผลอย่างเป็นทางการ
ช่องวิ่ง นักกีฬา สถิติ
( hh:mm:ss:s )
อันดับ
(Rank)
หมายเหตุ
1
4539 ศุภลัคน์ ช่วยประดิษฐ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
00 : 05 : 14 : 06 1 ทอง
2
3253 ดวงพร ธงศรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
00 : 05 : 25 : 09 2 เงิน
3
3101 ชลธิชา อำไพพิศ เทศบาลนครนครราชสีมา
00 : 05 : 26 : 01 3 ทองแดง
สุกัญญา ศรีอิ่ม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
00 : 00 : 00 : 00 4 -
ณัชยาภรณ์ พรมนต์ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
00 : 00 : 00 : 00 5 -
วิธวดี มาลา เทศบาลนครนนทบุรี
00 : 00 : 00 : 00 6 -
เจณภัค จีนตีด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
00 : 00 : 00 : 00 7 -
สิริยากร บุญช่วย เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
00 : 00 : 00 : 00 8 -
เด็กหญิงจิราภรณ์ คำปิล เมืองพัทยา
00 : 00 : 00 : 00 9 -
เด็กหญิงกนกรัตน์ ทองโตนด เทศบาลตำบลบ้านโตนด
00 : 00 : 00 : 00 10 -
ศศิชา บุตรศรี กรุงเทพมหานคร
00 : 00 : 00 : 00 11 -
ลัคณา ขายบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
00 : 00 : 00 : 00 12 -
ธนพร สีกะชา เทศบาลเมืองจันทบุรี
00 : 00 : 00 : 00 13 -
ขอบฟ้า เจตนจิตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
00 : 00 : 00 : 00 14 -
สุวิมล พราหมชูบัว เทศบาลเมืองทุ่งสง
00 : 00 : 00 : 00 15 -
เมธาวี มุนณี เทศบาลเมืองศรีราชา
00 : 00 : 00 : 00 16 -
Remark:
DNS - Did not Start
DNF - Did not Finish
Q - Qualified by place
q - Qualified by time
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DQ - Disqualified
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com