ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 0
  • 0
  • 0
ปรัชญา อิ่มยิ้ม
เพศ
ชาย
สังกัด
เมืองพัทยา
วันเดือนปีเกิด
14 กรกฎาคม 2548
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
วอลเลย์บอล ทีมชาย 14 ปี เมืองพัทยา 2 - 0 ทน.ตรัง  
วอลเลย์บอล ทีมชาย 14 ปี กรุงเทพมหานคร 2 - 0 เมืองพัทยา  
วอลเลย์บอล ทีมชาย 14 ปี อบจ.ร้อยเอ็ด 2 - 0 เมืองพัทยา