ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 0
  • 0
  • 0
ประกายฟ้า บุญเพ็ง
เพศ
หญิง
สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
วันเดือนปีเกิด
7 พฤษภาคม 2547
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
วอลเลย์บอล ทีมหญิง 14 ปี อบจ.ชลบุรี 2 - 1 อบจ.พิษณุโลก  
วอลเลย์บอล ทีมหญิง 14 ปี อบจ.ชลบุรี 0 - 2 ทน.หาดใหญ่  
วอลเลย์บอล ทีมหญิง 14 ปี อบจ.ชลบุรี 2 - 0 ทม.ทุ่งสง  
วอลเลย์บอล ทีมหญิง 14 ปี ทน.สุราษฎร์ธานี 2 - 1 อบจ.ชลบุรี